Liikesuhteille rakennettiin vakaa perusta

Terrafamen liikesuhteita kehitettiin vahvasti vuoden 2016 aikana. Asiakaspohjaa laajennettiin onnistuneesti ja liikekumppaneiden verkostoa vahvistettiin niin, että se pystyy vastaamaan kasvuun.

Vuosi 2016 oli Terrafamen ylösajon vuosi myös kaupallisessa toiminnassa. Toimintakauden aikana asiakaskuntaa laajennettiin ja liikekumppaneiden verkostoa vahvistettiin suunnitellusti. Tavoitteena on ollut varmistaa liiketoiminnalle perusta, jolta voidaan jatkaa pitkäjänteistä kehittämistä.

Vuoden mittaan Terrafame avasi suorat kontaktit merkittäviin nikkelin ja sinkin jalostajiin ja rakensi päätuotteilleen markkinaseurannan. Vuoden 2015 lopulla aloitettuja kaupallisia toimituksia jatkettiin heti alkuvuodesta, ja toimitusmäärät kasvoivat koko vuoden ajan nikkeli-koboltin ja sinkin tuotantomäärien nousua seuraten. Yhtiö osallistui myös konferensseihin ja tapahtumiin erityisesti Euroopassa ja Aasiassa.

Liikevaihto ylitti 100 miljoonaa euroa

Ensimmäisen täyden toimintavuotensa jälkeen Terrafame on Suomen mittakaavassa merkittävä vientiyritys, ja sen merkitys kasvaa. Yhtiön vuotuisen viennin arvoksi on arvioitu yli 450 miljoonaa euroa vuosina 2019–2023, kun se toimii strategiansa mukaisesti täydellä kapasiteetilla.  

Toimitusketjun hallinnassa ja logistiikan hoidossa Terrafame tukeutuu kotimaiseen infrastruktuuriin kuten kaivosalueelle saakka sähköistettyyn rataverkkoon ja nykyaikaisiin satamapalveluihin. Tehokkaasti toimiva infrastruktuuri tuo selvää kilpailuetua lukuisiin muihin toimijoihin verrattuna.

Toimintavuoden 2016 aikana Terrafamen liikevaihto ylitti 100 miljoonaa euroa. Päätuotteiden, nikkelin ja sinkin, hinnat kehittyivät myönteisesti, ja vuoden viimeisen neljänneksen aikana Yhdysvaltain dollari vahvistui suhteessa euroon, millä oli myönteinen vaikutus yhtiön tulokseen.

Kategoriatiimit tukevat hankintoja

Asiakassuhteiden hoitamisen rinnalla Terrafame paneutui toimintavuoden aikana potentiaalisten liikekumppaneiden arvioimiseen ja yhteistyön kehittämiseen. Tavoitteena on ylläpitää kumppaniverkostoa, joka pystyy vastaamaan liiketoiminnan kasvuun pitkällä tähtäimellä.

Materiaalihankinnoissa Terrafame otti käyttöön eri toimintojen asiantuntijoista kootut kategoriatiimit, joiden tehtävänä on suunnitella ja hoitaa yhtiön hankintoja mahdollisimman tehokkaasti. Erityisesti kulutusosien ja kemikaalien hankinnoilla voidaan edelleen pienentää operatiivisia kustannuksia.

Tilaajana Terrafame haluaa ylläpitää hyvää mainetta noudattamalla sopimusvelvollisuuksiaan sekä huolehtimalla kilpailutusperiaatteiden selkeydestä ja hankintojen kustannustehokkuudesta. 

 

Nikkelin hintakehitys 1.1.2016-12.1.2017, USD/tonni

Kuva 1. Nikkelin hintakehitys vuonna 2016. (USD/t)

 

Sinkin hintakehitys 1.1.2016-12.1.2017, USD/tonni

Kuva 2. Sinkin hintakehitys vuonna 2016. (USD/t)