Terrafame Group Oy:n tervehdys

Terrafamen vuosi 2016 omistajan näkökulmasta

Terrafamen toiminnan alkua ovat leimanneet vahvasti kaksi asiaa: kaivoksen suunnitelmallinen ylösajo sekä toisaalta rahoitus- ja omistusneuvottelujen edistäminen. Nämä asiat olivat tiiviisti läsnä myös vuodessa 2016, jolloin Terrafamen hyvät toiminnalliset tulokset konkretisoituivat vahvasti.

Kaivostoiminnan ja metallituotannon ylösajo käynnistyi elokuussa 2015, ja jo pian tämän jälkeen saatiin ensimmäiset odotetut näytöt prosessin toimivuudesta. Olemme ilahtuneina seuranneet, kuinka terrafamelaisten ja yhtiön kumppaneiden ammattimainen ja tinkimätön uurastus tuotti vuonna 2016 odotettuja tuloksia: ylösajo eteni suunnitelmien mukaisesti kohti täyden toiminnan tasoa, joka on tarkoitus saavuttaa vuonna 2018.

Selkeitä edistysharppauksia saavutettiin vuoden aikana monella rintamalla – niin vesienhallinnan, tuotannon kuin työturvallisuuden saralla. Yli 100 miljoonan euron liikevaihto kertoo laajuudeltaan jo merkittävästä liiketoiminnasta, jolla on monia kerrannaisvaikutuksia niin paikallisesti Kainuussa kuin koko Suomessa. Vaikutukset talouteen ja työllisyyteen laajenevat entisestään, kun Terrafame kulkee kohti täyttä tuotantoa.

Muistikirjaan vuodesta 2016 voidaan merkitä myös haasteita. Puhdistettujen vesien lisäjuoksutukset patoturvallisuuden varmistamiseksi, Vaasan hallinto-oikeuden päätökset Nuasjärven purkuputkiasiassa sekä muissa ympäristölupia koskevissa asioissa, varautuminen esillä olleeseen kaivoksen ennenaikaiseen sulkemiseen sekä joulukuinen tulipalo rikkivetylaitoksella ovat asioita, jotka johtivat Terrafamessa erityisponnisteluihin.

Vuosi 2016 muistetaan kuitenkin Terrafamen ensimmäisenä kokonaisena toimintavuotena. Suunnitelmien mukaiset ylösajon tulokset ovat olleet täysin kriittisiä Terrafamen tulevien toimintaedellytysten näkökulmasta. Haluamme siis välittää valtio-omistajan kiitokset jokaiselle terrafamelaiselle ja yhtiön kumppaneille ponnisteluista Terrafamen tulevaisuuden varmistamiseksi.

Ylösajon rinnalla vuodessa 2016 korostuivat neuvottelut ylösajon loppuunsaattamiseksi tarvittavan rahoituksen varmistamiseksi. Terrafame Group valmisteli vuoden aikana valtio-omistajan tahtotilan mukaisesti kaivoksen rahoitusaseman vahvistamista ja omistuspohjan laajentamista.

Alkusyksyllä 2016 käynnistettiin rahoitusneuvottelut uudesta lähtökohdasta: hyvin edenneen ylösajon lisäksi Terrafameen sijoituskohteena liittyvät keskeiset riskit olivat olennaisilta osin alhaisemmalla tasolla kuin käynnistettäessä toimintaa elokuussa 2015. Sittemmin Terrafamen saavutusten myötä valtio-omistaja poisti vaatimukset vuoden 2016 lopusta rahoitusjärjestelyn takarajana, mikä tuki parhaan mahdollisen lopputuleman saavuttamista neuvotteluissa.

Läpi syksyn tiiviisti jatkuneet omistus- ja rahoitusneuvottelut saivat sinetin helmikuussa 2017, kun Terrafame Group, Terrafame, Trafigura-konserni ja siihen kuuluva Galena-rahasto sopivat rahoituskokonaisuudesta ja pidemmän aikavälin kaupallisesta yhteistyöstä. Sampo toimi Terrafame Groupin tavoin järjestelyssä kanssasijoittajina. Ilahtuneina voitiin todeta, että kansainväliset ja kotimaiset sijoittajat luottavat Terrafamen toimintaan – yksityinen rahoitusjärjestely varmisti sen, että Terrafamen ylösajo voidaan nyt viedä suunnitellusti loppuun.

Vuosi 2016 oli Terrafamelle vahvan ja oikeasuuntaisen kehityksen aikaa. Toiminnalle asetetut tavoitteet niin ympäristöturvallisuuden, vakaan ylösajon kuin yksityisen rahoituksen osalta saavutettiin. Ylösajoprosessi jatkuu kuitenkin edelleen. Vuoden 2016 edistysaskelten ansiosta Terrafamen toiminnan ja ylösajon edistymisen näkymät alkaneelle vuodelle ovat suotuisat ja luottamusta herättävät.

 

Janne Känkänen
Hallituksen puheenjohtaja
Terrafame Group Oy

Matti Hietanen
Toimitusjohtaja
Terrafame Group Oy