Keskeiset tunnusluvut  
   
Liikevaihto 101 041 812,63
Liikevoitto/tappio -136 721 622,88
Liikevoitto % -135 %
Taseen loppusumma 377 016 805,15
Palkat 28 386 614,28
Henkilöstö keskimäärin 629
   
Oman pääoman tuotto, % -88,52
   
Sijoitetun pääoman tuotto, % -79,21
   
Omavaraisuusaste, % 45,44
   
Nettovelkaantumisaste, % -28,96