Konsernituloslaskelma Liite 01.01.-31.12.2016 09.02.-31.12.2015
       
    Euro Euro
Liikevaihto 101 041 812,63 2 523 629,03
Hankinnan ja valmistuksen kulut 1.3 -215 787 129,25 -85 295 689,19
Bruttokate   -114 745 316,62 -82 772 060,16
       
Liiketoiminnan muut tuotot 925 169,13 30 000,00
Myynnin ja markkinoinnin kulut   -476 651,29 -93 553,70
Hallinnon kulut -16 634 017,20 -9 640 409,77
Liiketoiminnan muut kulut   -5 790 806,90 -614 086,25
       
Liiketulos   -136 721 622,88 -93 090 109,88
       
Rahoitustuotot ja - kulut    
Muut rahoitustuotot   10 204 729,62 3 845,02
Korko- ja muut rahoituskulut   -209 685,56 -28 717,39
Kurssivoitot ja - tappiot   -425 094,54 12 213,40
    9 569 949,52 -12 658,97
       
Tulos ennen veroja   -127 151 673,36 -93 102 768,85
       
Tuloverot -13 453,47 0,00
       
Tilikauden tulos   -127 165 126,83 -93 102 768,85
       
       
     
       
Muut laajan tuloksen erät      
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi   0,00 0,00
       
Muut laajan tuloksen erät, netto   0,00 0,00
       
Tilikauden laaja tulos yhteensä   -127 165 126,83 -93 102 768,85
       
Tilikauden tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille   -127 165 126,83 -93 102 768,85
Määräysvallattomille omistajille   0,00 0,00
       
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos      
       
Laimentamaton osakekohtainen tulos -412,05 -445,25
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos   -412,05 -445,25
       
       
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä:      
laimentamaton   308 616 209 100
laimennettu   308 616 209 100