Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista        
         
  Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 9.2.2015 10 000 90 000   100 000
Tilikauden tulos     -93 102 769 -93 102 769
Suunnattu osakeanti 2 247 500 206 752 500   209 000 000
         
Oma pääoma 31.12.2015 2 257 500 206 842 500 -93 102 769 115 997 231
         
Oma pääoma 1.1.2016 2 257 500 206 842 500 -93 102 769 115 997 231
Tilikauden tulos     -127 165 127 -127 165 127
Suunnattu osakeanti 0 182 500 000 0 182 500 000
         
Oma pääoma 31.12.2016 2 257 500 389 342 500 -220 267 896 171 332 104