Tunnuslukujen laskentasäännöt  
   
   
Oman pääoman tuotto, % 100 x tilikauden voitto/tappio
  oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
   
Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x (tilikauden voitto/tappio + rahoituskulut)
  oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
   
Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma
  taseen loppusumma – saadut ennakot
   
Nettovelkaantumisaste, % 100 x korolliset nettorahoitusvelat
  Oma pääoma