Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä

Terrafame Group Oy:n tilikauden 2016 tulos osoittaa tappiota 2 451 035,57 euroa. Terrafame Group Oy:n jakokelpoinen pääoma 31.12.2016 oli 385 681 155,28 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Terrafame Group Oy:n tilikauden tappio kirjataan voitto/tappiotilille, ja että osinkoa ei jaeta.

 

 

Helsingissä, 29.3.2017

   

 

 

   
     

Janne Känkänen
hallituksen puheenjohtaja

  Juha Majanen

 

 

   
   

 

Minna Pajumaa   Matti Hietanen
toimitusjohtaja

 

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä, 10. huhtikuuta 2017

KPMG Oy Ab
Tillintarkastusyhteisö


Antti Kääriäinen
KHT