Metalleja tarvitaan arjessa

Metalleilla on tärkeä rooli modernissa yhteiskunnassa. Terrafame tuottaa nikkeli-, koboltti- ja sinkkisulfideja, joita tarvitaan korroosionkestävien ja pitkäikäisten materiaalien valmistukseen. Yhtiö on mukana rakentamassa kestävämpää maailmaa korkealaatuisilla metallituotteillaan.

Terrafamen metallisulfideja käytetään pääosin nikkelin, sinkin ja koboltin tuotantoon. Vuonna 2017 on tavoitteena tuotteistaa myös kupari. Näitä metalleja käytetään seosaineina pitkäikäisissä ja kestävissä materiaaleissa.

Nikkeliä tarvitaan ruostumattoman teräksen seosaineena ja sinkkiä käytetään korroosion estoon muun muassa rakennus- ja autoteollisuudessa. Kobolttia tarvitaan metalliseoksissa, joiden pitää kestää korkeita lämpötiloja ja kovaa kulutusta - esimerkiksi lentokoneiden turbiineissa. Useimmissa sovelluksissa käytetyt metallit pystytään kierrättämään täysin.

Nikkeli

Kaksi kolmasosaa maailman nikkelituotannosta käytetään suoraan tai välillisesti ruostumattoman teräksen tai metalliseoksien valmistukseen. Ruostumatonta terästä käytetään kohteissa, joiden halutaan kestävän korroosiota. Lisäksi ruostumattomat teräspinnat on helppo puhdistaa, mikä on tärkeää esimerkiksi elintarviketeollisuuden työtiloissa. 

Kolmannes nikkelistä käytetään erilaisina kemikaaleina muun muassa akkuteollisuudessa. Nikkeliakkuja on esimerkiksi kännyköissä, hybridiautoissa, tietokoneissa ja rakennusten varavirtajärjestelmissä.

Sinkki 

Sinkki on yksi maailman käytetyimmistä metalleista raudan, alumiinin ja kuparin lisäksi. Tuotetusta sinkistä noin kaksi kolmasosaa käytetään erilaisten metallien, yleisimmin teräksen, korroosiosuojaukseen. Galvanoitua eli sinkittyä terästä käytetään kohteissa, jotka vaativat kestävyyttä vaihtelevissa olosuhteissa ja pitkää käyttöikää, kuten auto- ja rakennusteollisuudessa. 

Lisäksi sinkkiä käytetään valuteollisuuden sinkkiseoksissa, messingin ja pronssin valmistuksessa sekä sinkkioksidi- ja sinkkisulfidiyhdistelmissä. Sinkkioksidia tarvitaan esimerkiksi kumin valmistamisessa ja sinkkisulfidia puolestaan televisioissa sekä röntgenlaitteissa. Sinkkiä käytetään myös paristoissa.

Koboltti

Suurinta osaa tuotetusta koboltista käytetään patteri- ja akkuteollisuudessa. Toiseksi eniten kobolttia hyödynnetään erilaisissa metalliseoksissa. Koboltilla on korkea sulamispiste, ja se kestää kulutusta. Sitä käytetään muun muassa nikkelin ja raudan kanssa metalliseoksissa kohteisiin, jotka altistuvat korkeille lämpötiloille ja kovalle rasitukselle - esimerkiksi lentokoneiden suihkumoottoreihin.

Kobolttia hyödynnetään myös erilaisissa magneeteissa, joita on esimerkiksi tietokoneiden levyasemissa sekä väreissä ja pigmenteissä.

Kupari

Rakennus- sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuus käyttävät ylivoimaisesti eniten maailman kuparituotannosta. Kupari on tunnettu hyvästä sähkön- ja lämmönjohtamisominaisuudestaan. Sitä hyödynnetään rakennuksissa, esimerkiksi vesijohtoputkistoissa, antibakteeristen ominaisuuksiensa takia. Kuparia käytetään muihin metalleihin yhdistettynä myös julkisivujen esteettisessä viimeistelyssä. 

Kuparin sähkön- ja lämmönjohtokyky, korroosionkestokyky sekä kierrätettävyys tekevät siitä kysytyn metallin autoteollisuudessa, etenkin sähköautoissa. Yksi kaikille tutuimmista käyttökohteista ovat kolikot. Lisäksi kuparia käytetään teollisuuden tuotantokoneissa ja -laitteissa.