Sidosryhmäsuhteissa korostuivat suhteet lähiseudun asukkaisiin 

Terrafame suhtautuu avoimesti vuorovaikutukseen eri sidosryhmien kanssa. Vuonna 2016 panostimme yhteistyöhön paikallisten sidosryhmien kanssa. Myös monet muut ryhmät ympäri Suomea ja maailmalta laajemminkin tutustuivat toimintaamme vuoden mittaan. – Kertomusvuonna Terrafame Oy:n omisti Suomen valtion kokonaan omistama Terrafame Group Oy.

Terrafamen sidosryhmiin kuuluvat sekä oma sekä liikekumppaneidemme henkilöstö, lähialueen ihmiset, asiakkaat, yhteiskunnalliset vaikuttajat ja media. Lisäksi vuoden aikana toimintaamme tutustuivat erilaiset ryhmät opiskelijakilloista eläkeläisyhdistyksiin viikoittain. 

Vierailut alkoivat yhtiön yleisesittelyllä ja turvainfolla. Näiden jälkeen perehdyttiin yleensä tarkemmin vieraiden toivomiin aiheisiin kuten työturvallisuuteen, logistiikkaan tai ympäristöasioihin. Tämän jälkeen varustauduttiin vaadittavilla turvavarusteilla ja suunnattiin kaivos- ja tehdasaluekierrokselle katsomaan Terrafamen arkea. 

Tietoa alueella työskenteleville ja heidän läheisilleen

Sisäinen viestintä on osa Terrafamen turvallisuustyötä. Viestintään käytetään monia eri kanavia kuten intranetiä, Terrafamen omaa videokanavaa sekä eri puolille aluetta sijoitettuja infonäyttöjä. Tietoja jaetaan myös kokouksissa esimerkiksi vuoronvaihtojen yhteydessä sekä osastojen välisissä tapaamisissa.

Terrafamen johtoryhmä ja henkilöstö tapasivat kuudessa henkilöstötilaisuudessa vuoden 2016 aikana. Tilaisuuksissa perehdyttiin turvallisuusaiheisiin ja ylösajon etenemiseen. Liikekumppanit kutsuttiin vuoden aikana neljä kertaa koolle urakoitsijatapaamisiin, joista yksi oli yhteinen terrafamelaisille ja liikekumppaneiden henkilöstölle. 

Viikoittain ilmestyvää Terrafame ViikkoNews -henkilöstölehteä alettiin julkaista UrakoitsijaExtrana huhtikuusta lähtien kerran kuukaudessa. Se jaetaan oman henkilöstön lisäksi liikekumppaneille.

Elokuussa järjestettiin perhepäivä, jolloin terrafamelaisten kotiväki kutsuttiin tutustumaan läheistensä työpaikkaan. Tapahtuman teemana oli tuotanto ja sen eri vaiheiden esittely. Päivän aikana alueella vieraili noin 170 henkilöä vauvasta vaariin. 

Verkostoista ja seurantaryhmistä tukea toiminnalle

Kertomusvuoden aikana osallistuimme Kestävän kaivostoiminnan verkoston toimintaan. Verkosto tarjoaa yhteistyöfoorumin kaivosteollisuudelle ja eri sidosryhmille, ja se auttaa kaivosalaa toimimaan luonnon, ihmisten ja talouden kannalta kestävästi. Terrafame valmistautuu aloittamaan kaivosvastuujärjestelmän soveltamisen vuoden 2017 aikana.

Vuonna 2016 Terrafame käynnisti kaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä eli YVA-menettelyä. Vesienhallinnan YVA-menettely alkoi heinäkuussa ja kaivostoiminnan jatkamisen ja kehittämisen tai vaihtoehtoisen sulkemisen YVA-menettely (ns. tuotanto-YVA) syyskuussa. Osana menettelyä mm. lähialueen asukkaat voivat jättää mielipiteitä yhteysviranomaiselle ympäristövaikutusten arvioinnista.

Molempiin YVA-menettelyihin koottiin seurantaryhmä, jonka tarkoitus on edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa Terrafamen, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Seurantaryhmiin kutsuttiin kansalaisia ja ryhmiä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Edustettuina ovat mm. lähialueen asukkaat, vaikutusalueen kuntien edustajat, vesi- ja maa-alueiden omistajat sekä paikallisyhdistykset.

Seurantaryhmiä tavattiin yhteensä kolme kertaa syksyn aikana. Lisäksi kummastakin YVA-menettelystä pidettiin syksyllä kaikille avoimet yleisötilaisuudet. Vesienhallinnan YVA esiteltiin Kajaanissa ja tuotanto-YVA Sotkamossa. 

Toimitusvarma ja luotettava toimija

Terrafamen tavoitteena on ollut luoda perusta vakaalle kaupalliselle toiminnalle vuonna 2016. Ensimmäisenä kokonaisena toimintavuotena yhtiö laajensi asiakaskuntaansa maailmanlaajuisesti. Asiakkaiden kanssa aloitettiin yhteistyö, jossa toimitusvarmuus ja tehokkaat logistiikkaratkaisut ovat ensisijaisen tärkeitä. 

Tilaajana Terrafame on sitoutunut kehittämään yhteistyötä ja noudattamaan sopimusvelvollisuuksia tinkimättömästi. Toimittajakumppanuuksien syventäminen turvaa liikekumppanien toimitusketjuun ja palveluiden tuotantoon tehtävien investointien kannattavuuden.

Terrafame.fi ja terrafame.com uudistuivat syksyllä

Terrafamen verkkosivut uudistettiin palvelemaan asiakkaita ja muita tuotteistamme kiinnostuneita. Myös verkkosivujen Ympäristö-sivu elää ajankohtaisten aiheiden mukaan. YVA-menettelyille avattiin sivulle oma osio, josta selviää prosessin kulku aikatauluineen. Lisäksi molempien YVA-menettelyiden dokumentteihin kuten seurantaryhmän muistioihin ja yleisötilaisuuksien materiaaleihin pääsee tutustumaan sivujen kautta.

Suomenkielisellä terrafame.fi-sivustolla ja englanninkielisellä terrafame.com-sivustolla oli yhteensä 45 800 kävijää vuoden aikana.

Suosituimmat sivut:

1.    Etusivu
2.    Terrafame Oy – Terrafamen strategia ja hallinto
3.    Ajankohtaista – Viimeisimmät kuulumiset ja tiedotteet
4.    Meille töihin – Avoimet työpaikat
5.    Ota yhteyttä – Terrafamen yhteystiedot ja yhteydenottolomake

 

Paikallisten urheiluseurojen kumppani

Vuonna 2016 Terrafame sponsoroi kahta urheilujoukkuetta: Sotkamon Jymyä ja Kajaanin Edustushokkia. Lisäksi yhtiö tuki Lions Clubin Punainen sulka -kampanjaa, joka auttaa nuoria elämänhallinnassa, hyvinvoinnissa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Sponsoroimme edellä mainittuja tahoja yhteensä noin 36 000 eurolla vuonna 2016.

 

Terrafamen sidosryhmät ja sidosryhmien odotukset
 

Sidosryhmät Sidosryhmien odotukset Terrafamen vastaus odotuksiin
Henkilöstö ja potentiaaliset uudet työntekijät Turvallinen ja pysyvä työpaikka, työhyvinvointi, koulutus, kehittymis- ja uramahdollisuudet, tasa-arvoisuus Turvallinen työnantaja, työkyvystä ja -hyvinvoinnista huolehtiminen, mahdollisuus osaamisen kehittämiseen, toiminnan jatkuvuus
Naapurit, maanomistajat ja paikallisyhteisöt sekä kansalaisjärjestöt Vastuullinen yritystoiminta, riskienhallinta, vuorovaikutus ja viestintä, työllistäminen, hyvä hallinnointitapa Vastuullinen toiminta, tuotannon vakiinnuttaminen, yhteistyö, aktiivinen vuorovaikutus ja ajantasainen sekä läpinäkyvä viestintä
Omistajat, sijoittajat, rahoittajat ja analyytikot Riskienhallinta, taloudellinen suorituskyky, hyvä hallinnointitapa, vuorovaikutus ja viestintä, vastuullinen yritystoiminta Tuotannon kehittäminen ja vakiinnuttaminen, pitkän aikavälin kannattavuuden vahvistaminen, vastuullinen toiminta sekä turvallisuuden että ympäristön osalta, aktiivinen ja ajantasainen viestintä
Asiakkaat Tuotteiden laatu ja toimitusvarmuus, vastuullinen yritystoiminta, riskienhallinta, taloudellinen suorituskyky, vuorovaikutus ja viestintä Tuotannon vakiinnuttaminen, laadukkaat tuotteet ja asiakastyytyväisyys, yhteistyö ja vuorovaikutus, vastuullinen toiminta
Liikekumppanit Hyvä hallinnointitapa, taloudellinen suorituskyky, vastuullinen yritystoiminta, riskienhallinta, vuorovaikutus ja viestintä, pitkät kumppanuussuhteet Yhteistyön kehittäminen ja vuorovaikutus, tuotannon vakiinnuttaminen, turvallisen työympäristön ylläpitäminen, vastuullinen toiminta, aktiivinen viestintä
Oppilaitokset ja tutkimuslaitokset Innovaatiot, vastuullinen yritystoiminta, hyvä hallinnointitapa, tutkimusyhteistyö ja työllistäminen, innovaatiot Tutkimus- ja kehitystyön kehittäminen, työ- ja harjoittelupaikkojen tarjoaminen, vastuullinen toiminta
Edunvalvontajärjestöt, viranomaiset ja yhteiskunta Vastuullinen yritystoiminta, riskienhallinta, vuorovaikutus ja viestintä, hyvä hallinnointitapa, alueellinen hyvinvointi, toimialan kehittäminen, verotulot ja työllisyys Vastuullinen toiminta, yhteistyö ja vuorovaikutus, tiedottaminen ja läpinäkyvyys, tuotannon vakiinnuttaminen
Media Vuorovaikutus ja viestintä, vastuullinen yritystoiminta Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen, ajantasainen ja läpinäkyvä viestintä, vastuullinen toiminta