Lakisääteisten REACH-asiakirjojen ylläpito jatkui

Toimintavuoden 2016 aikana Terrafame jatkoi olemassa olevia tuotteita koskevien REACH-asiakirjojen ylläpitämistä ja teki kuparituotteen koetoiminta-asiakirjojen valmistelutyötä. 

Tuoteturvallisuuden kehittämistä jatkettiin Terrafamessa vuonna 2016 osana päivittäistä työtä. Lakisääteiset muutokset ja viranomaisehdotukset päivitettiin kaikkiin REACH-asiakirjoihin. REACH-osaamista vahvistettiin ulkopuolisella asiantuntija-avulla.

Terrafame toimii edelleen nikkelisulfidin päärekisteröijänä REACH-asiakirjoille ja edustaa siten eurooppalaisia nikkelituottajia EU:n kemikaaliviraston suuntaan. Käytännössä päärekisteröijänä toimiminen edellyttää sitä, että rekisteröintiasiakirjojen tiedot päivitetään uusimpien tutkimustulosten mukaisesti. Vuoden 2016 aikana Terrafame osallistui myös kahteen etujärjestön ja tuoteturvallisuussidosryhmän kokoukseen.

Koetoimintapuolella Terrafame on aloittanut uusien tuoteturvallisuusasiakirjojen valmistelun.
Kaikkien yrityksen ulkopuolelle lähetettävien koe- ja prosessinäytteiden luokitus GHS/CLP-sääntöjen mukaan aloitettiin vuoden 2016 aikana ja niiden käyttöturvallisuustiedotteiden päivitys on suunniteltu vuodelle 2017.