Työturvallisuutta parannettiin monin tavoin

Vuoden 2016 aikana uusittiin työlupamenettely ja parannettiin turvallisuusohjeistusta. Videokoulutusten ohella panostettiin turvallisuuskierroksiin. Henkilöstöä palkittiin tapaturmattomasta työskentelystä kuukausi- ja kvartaalibonuksilla.

Vuoden 2016 aikana parannettiin työlupamenettelyä, jotta kunnossapitotyöt voidaan suorittaa turvallisesti koko kaivos- ja tehdasalueella. Työlupamenettelyn kulmakivet ovat ennakkoilmoitus tulevasta kunnossapitotyöstä, tuotannon tekemät valmistelutyöt kuten erotus ja turvalukitus, työluvan hyväksyminen sekä kunnossapidon ilmoitus töiden aloittamisesta ja lopettamisesta. Luonnollisesti työluvassa otetaan kantaa myös töiden aikaisiin riskeihin sekä niiltä suojautumiseen.

Kulunut vuosi toi merkittäviä muutoksia myös työturvallisuustoimintaan. Puukkojen käytön aiheuttamat viiltohaavat saatiin loppumaan, kun tavallisten puukkojen käyttö kiellettiin alkuvuodesta koko alueella. Puukot korvattiin turvapuukoilla ja muilla leikkaamiseen paremmin soveltuvilla työkaluilla.

Videokoulutuksilla tehoa turvallisuus- ja ajokoulutukseen

Turvallisuuskoulutuksen tasoa parannettiin entisestään ottamalla käyttöön videokoulutusmateriaalia, jota pystytään lähettämään ennakkoon myös ulkopuolisille. Henkilöstölle ja liikekumppaneille valmisteltiin noin tunnin mittainen turvallisuuskoulutusvideo ja vierailijoille noin viiden minuutin mittainen versio samasta aiheesta. Loppuvuodesta julkaistiin sisäisesti myös ajokoulutusvideo, joka jokaisen kaivos- ja tehdasalueella työskentelevän täytyy suorittaa jatkossa vuosittain.

Uutena hätäviestijärjestelmänä otettiin alkuvuodesta käyttöön Hopealuoti-tekstiviestijärjestelmä. Järjestelmää hyödynnettiin tiedottamiseen omalle henkilöstölle, palveluntarjoajille sekä naapureille. Tekstiviestijärjestelmällä on mahdollista tavoittaa henkilöstö ja muut tunnistetut sidosryhmät sekuntien sisällä, joten teknisesti tiedottaminen onnistuu hätätilanteessa lähes reaaliaikaisesti.

Tukea turvakierroksista ja turvallisuusbonuksista

Turvallisuutta tuettiin johdon viikoittaisilla turvakierroksilla sekä osastojen omilla viikoittaisilla siisteys- ja turvallisuuskierroksilla. Johtoryhmä aloitti myös jokaisen kokouksensa turvallisuuskatsauksella, ja keskijohdolle järjestettiin joka toinen viikko turvallisuuskokous, jossa käytiin läpi tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita sekä tapahtuneiden onnettomuuksien juurisyitä. Vuoden lopulla otettiin käyttöön myös Terrafamen sekä liikekumppaneiden väliset tapaturma- ja läheltä piti -kahvitilaisuudet.

Vuoden 2016 aikana Terrafame palkitsi henkilöstöä hyvästä työturvallisuuskehityksestä. Tapaturmattomasta kuukaudesta maksettiin kuukausibonus. Kuukautta pidemmällä tähtäimellä turvallisuuskehitystä on kannustettu myös palkitsemalla tapaturmattomista kvartaaleista turvallisuusbonuksella. Bonustaso ja sen ansaintalogiikka on pidetty läpinäkyvinä ja sellaisella tasolla, joka ei aiheuta turvallisuuspalkintojen haittavaikutuksia kuten tapaturmatietojen piilottelua.

Tapaturmataajuuden kehitys 2013-2016.